Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Nielestno położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, na pograniczu Pogórza Izerskiego i Gór Kaczawskich w Sudetach.Obiekt znajduje się w malowniczej dolinie rzeki Bóbr, w pięknej, zielonej okolicy, w sąsiedztwie lasów.

 

dps_nielstno.jpgdps_nielstno2.jpg

 foto2.jpg

Przeznaczony jest dla 75 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Znajduje się w pomieszczeniach jednego z najpiękniejszych pałaców powiatu lwóweckiego. Teren należący do Domu obejmuje zabudowania pałacowe, park oraz liczne skwery zieleni.

Mieszkańcy Domu z uwagi na stopień naruszenia sprawności organizmu i poziom funkcjonowania podzieleni są na cztery grupy, gdzie  do grupy IV należą przede wszystkim mieszkańcy, którzy wymagają specjalnej troski, stałej opieki i specjalnych zajęć zarówno rehabilitacyjnych jak i rewalidacyjnych.

Teren należący do Domu obejmuje budynek 3 kondygnacyjny.

W budynku na parterze mieści się: piękny zabytkowy hol, biura, zaplecze kuchenne, kawiarenka.

W skład kolejnych pięter wchodzą: pokoje mieszkańców z dostępem do łazienek i WC, sale dziennego pobytu, stołówka, dwie sale terapii zajęciowej, gabinet pielęgniarski, sala do rehabilitacji.

 IMG 20240220 WA0003 1 IMG 20240329 WA00011 IMG 20240409 WA0003 na str1

Nasz Dom zapewnia niezbędną całodobową opiekę, potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, pomoc pielęgniarską. Umożliwia i organizuje podopiecznym pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu oraz specjalistami.

W świadczonych usługach uwzględnia się stopień psychofizycznej sprawności mieszkańców, szanując ich godność, poczucie wolności i bezpieczeństwa.

Nasza Placówka tworzy atmosferę domu rodzinnego poprzez organizowanie świąt, uroczystości i imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych. Usprawnia i aktywizuje przez działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Opiekę nad mieszkańcami Domu sprawuje zespół opiekuńczo – terapeutyczny, w skład którego wchodzą pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem, wykwalifikowani opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci, pracownicy socjalni oraz pokojowe.

Terapeuci w swojej pracy dążą przede wszystkim do usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych, a także wzmacniania integracji między funkcją słuchową, wzrokową, kinestetyczno - ruchową mieszkańca. Zakres zajęć terapeutycznych obejmuje również obszar budowania właściwych relacji interpersonalnych.

Wszystkie podejmowane działania mają za zadanie ułatwienie funkcjonowania w życiu codziennym naszych podopiecznych.

Zajęcia odbywają się indywidulanie lub grupowo – w zależności od potrzeb i możliwości mieszańców.

Oferowany przez nas zakres zajęć terapeutycznych to:

  • rehabilitacja ruchowa;
  • muzykoterapia;
  • arteterapia;
  • sylwoterapia;
  • ergoterapia;

Czas wolny organizujemy poprzez różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu takie jak spacery, wycieczki, wspólne grillowanie.

Nasz Dom stara się dostarczać mieszkańcom pozytywnych emocji poprzez organizowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne oraz integrację ze środowiskiem społecznym.

Dla wielu mieszkańców Domu bardzo ważną sprawą są sprawy wiary. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem oraz udziału w praktykach religijnych. Zaspokojenie potrzeb religijnych odbywa się w pełnym poszanowaniu innych wyznań.

Staramy się, by nasz Dom był dla mieszkańców miejscem, w którym znajdą przystań swojego życia...