Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy DIETETYK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy DIETETYK

w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 2. Znajomość przepisów HACCP,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny);

 1. Umiejętność obsługi komputera oraz programów żywieniowych,
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 3. Umiejętność układania jadłospisów z uwzględnieniem indywidualnych wymagań dietetycznych,
 4. Dobra organizacja pracy,
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy DIETETYK

Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowa-kasjer

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Domu Pomocy Społecznej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U.2019.1282 t.j.)

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowa-kasjer

I.Wymagania niezbędne (formalne):

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe o kierunku finanse publiczne i rachunkowość i co najmniej 2 letni staż pracy.
 • Wykształcenie średnie - policealne, pomaturalne, bądź średnie zawodowe o kierunku ekonomicznym i co najmniej 4 letni staż pracy.
 • Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Czytaj więcej: Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowa-kasjer

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17, 59-610 Wleń

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Udokumentowany minimum 5 letni staż pracy,
 • Minimum 5 letnie udokumentowane doświadczenie przy prowadzeniu postępowań i realizacji zamówień publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy