Informacja o wolnych miejscach

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie  informuje, że aktualnie posiadamy wolne miejsca dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

Zarządzeniem nr OR.18.2021 Starosty Lwóweckiego z dnia 25 marca 2021 r. został ustalony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w roku 2021 w kwocie 4200zł.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 75 713 64 02