zaloguj się   |   
SmodCMS

Przetargi


Opis:

Data Dodania:
Przetarg: Sukcesywna Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki

11.03.2015 r.

Informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.03.2015r.

Przetarg: Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17, 59-610 Wleń w 2014/2015 roku

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki

11.12.2013r.

Informacja o wyborze oferty

23.12.2013

Przetarg: Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki

10.12.2013

Informacja o wyborze oferty

31.12.2013

Przetarg: Dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17 ,oraz dostawa sukcesywna oleju napędowego do pojazdów i i benzyny bezołowiowej do maszyn stanowiących własności Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17 w latach 2014/2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki

25.11.2013

Informacja o wyborze oferty

10.12.2013

Przetarg: Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17, 59-610 Wleń w 2014/2015 roku

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki

25.11.2013r.

Unieważnienie postepowania

05.12.2013

Przetarg: Remont fragmentu ogrodzenia

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki, rysunki

19.08.2013

Informacja o wyborze oferty

05.09.2013r.
Informacja o podpisaniu umowy06.09.2013r.

Zapytanie ofertowe: Nagranie 15 utworów muzyczno-wokalnych na płytach CDR

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

31.05.2013
Zmiana zapytania05.06.2013

Przetarg: Wydanie publikacji (opracowanie, tłumaczenie i druk) – ulotki promocyjnej DPS Nielestno

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

29.04.2013

Przetarg: Dostawa artykułów spożywczych dla uczestników XX Olimpiady Sportowej Nielestno (Polska) Domu Maxov (Czechy)

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

29.04.2013

Przetarg: Wykonanie projektu graficznego i wydrukowanie 20 szt. afiszy, opracowanie i wydruk 140 dyplomów w formacie A4

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

29.04.2013

Informacja o wynikach postępowania

13.05.2013

Przetarg: Wykonanie 22 pucharów wraz z grawerem na marmurowej podstawie, projekt graficzny i wykonanie 140 znaczków przypinanych dla uczestników olimpiady sportowej o średnicy ok. 6 cm

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

29.04.2013

Informacja o wynikach postępowania

13.05.2013

Zapytanie ofertowe: Dostawa i zakup (pościel, prześcieradła, ręczniki łazienkowe

Zapytanie, Formularz ofertowy

05.12.2012

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pościeli oraz ręczników łazienkowych zostało rozstrzygnięte. Dziękujemy za złożenie formularzy ofertowych

17.12.2012Przetarg: Artykuły spożywcze

Zapytanie ofertowe

07.11.2012

Rozstrzygnięcie zapytania

12.11.2012

Przetarg: Dostawa instrumentów muzycznych

Zapytanie, Formularz ofertowy

10.10.2012

Protokół

19.10.2012r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa aparatu cyfrowego Panasonic Lumix DMC FS-37 z pokrowcem i kartą pamięci Kingston SecureDigital High Capacity 16GB Class 4

Zpytanie, Formularz ofertowy

08.10.2012

Protokół

16.10.2012r.

Przetarg: Wykonanie nowego pokrycia dachu na wiacie gospodarczej w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki, przedmiar robót, specyfikacja techniczna

03.10.2012r.

Informacja o wyborze oferty

19.10.2012r.

Przetarg: Remont sal podopiecznych ,balkonu nad wejściem głównym,magazynu technicznego i hydroforni.

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki, przedmiar robót, specyfikacja techniczna

Zmiana do SIWZ

Druga zmiana do SIWZ

17.09.2012r.

Informacja o wyborze oferty

10.10.2012r.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu graficznego i wydrukowanie 30 szt. afiszy oraz 2) opracowanie i wydruk 140 dyplomów w formacie A4

Zpytanie, Formularz ofertowy

06.08.2012

Rozeznanie cenowe

17.08.2012r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa aparatu cyfrowego Panasonic Lumix DMC FS-37 z pokrowcem i kartą pamięci Kingston SecureDigital High Capacity 16GB Class 4

Zpytanie, Formularz ofertowy

06.08.2012

Zapytanie ofertowe: Dostawa artykułów spożywczych dla uczestników Olimpiady Sportowej Nielestno (Polska) i Maxov Dom (Czechy)

Zpytanie, Formularz ofertowy


Z przyczyn od nas niezależnych unieważniony zaproszenie do składania ofert na artykuły żywnościowe . Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
06.08.2012

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa chemii gospodarczej

Formularz ofertowy, załączniki, umowa

14.03.2012

Przetarg: Zakup i dostawy różnych produktów żywnościowych, napoje i produkty pokrewne Dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie, w tym: część I - mięso i produkty mięsne; część II - różne artykuły żywnościowe; część III - produkty mleczarskie; część IV - warzywa, owoce ;część V - mrożone warzywa, owoce, ; część VI - ryby i przetwory rybne; część VII - jaja; część VIII woda źródlana nie gazowana z dodatkiem jodu

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki

07.03.2012r.

Informacja o wyborze oferty

16.03.2012r.

Przetarg: SUKCESYWNE DOSTAWY PIECZYWA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIELESTNIE 17

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki

28.11.2011r.

Informacja o wyborze oferty

19.12.2011r.

Przetarg: Dostawa paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95,dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki

23.11.2011r.
Sprostowanie 28.11.2011r.

Zadanie nr 1:(dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb-95 Unieważnione 01.12.2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia/w celu zawarcia umowy ramowej* zostało unieważnione w dniu. 01.12.2011r. tj. przed upływem terminu składania ofert/po upływie terminu składania ofert*. Powody unieważnienia(uzasadnienie faktyczne i prawne): ART.93 pkt.1 ust. Prawo zamówień publicznych z późn.zm. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ,jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.
02.12.2011r.

Informacja o wyborze oferty

02.12.2011r.
Informacja o odrzuceniu oferty02.12.2011r.

Przetarg: Usługa pralnicza dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki

21.11.2011r.

Informacja o wyborze oferty

30.11.2011r.

Przetarg: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznych robót budowlanych związanych z malowaniem ścian i sufitów, balustrad oraz roboty instalacji wod-kan w łazienkach ,licowanie ścian płytkami w łazienkach i balneologii, naprawa nadproża okiennego.

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki 1-7

15.11.2011r.

Informacja o wyborze oferty

30.11.2011r.
Informacja o odrzuceniu oferty30.11.2011r.

Przetarg: Dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki 1-7

05.09.2011r.

Informacja o wyborze oferty

14.09.2011r.

Przetarg: Zakup i dostawa różnych produktów żywności ,napoje i produkty pokrewne: część I - mięso i produkty mięsne; część II - różne produkty żywności ,napoje i produkty pokrewne; część III - produkty mleczarskie; część IV - warzywa, owoce; część V - mrożone warzywa, owoce, część VI - ryby i przetwory rybne; część VII - jaja.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 formularz ofertowy

Załącznik 3 część 1

Załącznik 3 część 2

Załącznik 3 część 3

Załącznik 3 część 4

Załącznik 3 część 5

Załącznik 3 część 6

Załącznik 3 część 7

Załącznik 4 Oświadczenia

Projekt umowy

17.03.2011r.

Ogłoszenie o wyborze ofert w części I, II, III, IV, V, VI, VII

31.03.2011r.

Przetarg: Remont węzła sanitarnego II piętro i natrysku i WC na parterze. Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach administracji na parterze i wymiana posadzek w salach nr 18a i 18b -Ip.+ sala nr 1 IIp. Remont dachu krytego papą -sala gimnastyczna

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki

Przedmiar łazienka

Przedmiar sala

Przedmiar pomieszczenia administracyjne

Status: Rozstrzygnięty 20.07.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

01.07.2010r.
Przetarg: Remont węzła sanitarnego II piętro i natrysku i WC na parterze. Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach administracji na parterze i wymiana posadzek w salach nr 18a i 18b -Ip.+ sala nr 1 IIp. Remont dachu krytego papą -sala gimnastyczna

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki

Przedmiar łazienka

Przedmiar sala

Przedmiar pomieszczenia administracyjne

Status: Unieważniony 30.06.2010
Postępowanie o udzielenie zamówienia/w celu zawarcia umowy ramowej* zostało unieważnione w dniu .30,06,2010r. tj. przed upływem terminu składania ofert/po upływie terminu składania ofert*. Powody unieważnienia(uzasadnienie faktyczne i prawne): ART.93 pkt.1 ust. Prawo zamówień publicznych z późn.zm. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ,jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.

15.06.2010r.
Przetarg: Zakup dostawa ryb mrożonych , wędzonych , i konserwowanych oraz konserw rybnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki

Załącznik 1

Status: Rozstrzygnięty 24.05.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

13.05.2010r.
Przetarg: ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI, NAPOJE I PRODUKTY POKREWNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, oswiadczenie, formularz ofertowy

Załącznik 2 Art. spozywcze

Załącznik 2 Ryby

Załącznik 2 Mięso

Status: Rozstrzygnięty 23.03.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie mięso

12.03.2010r.
Przetarg: Zakup i dostawa pieczywa świeżego świeżych wyrobów piekarskich i ciast do Domu Pomocy Społecznej w Nelestnie w okresie 01.01.2011r. do 31.12.2011r

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, oswiadczenie, formularz ofertowy

Status: Rozstrzygnięty 23.12.2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

14.12.2009r.
Przetarg: ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIELESTNIE 17

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oświadczenie, formularz ofertowy

Wzór umowy

Status: Rozstrzygnięty 17.12.2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

08.12.2009r.
Przetarg: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, oswiadczenie, formularz ofertowy

Status: Rozstrzygnięty 22.12.2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

08.12.2009r.
Przetarg: Zakup samochodu 9 - cio osobowego z najazdem aluminiowym z powłoką antypoślizgową do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 07.12.2009

Status: Rozstrzygnięty 10.12.2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.12.2009

30.11.2009r.
Przetarg: Remont węzła sanitarnego I piętro -natryski w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna

Zmiany w ogłoszeniu

Zmiany w SIWZ

Modyfikacja w SIWZ 07.12.2009

Status: Rozstrzygnięty 17.12.2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

25.11.2009r.

Przetarg: ZAKUP I DOSTAWĘ ROŻNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI NAPOJE I PRODUKTY POKREWNE

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tabela

Umowa

Załączniki 4 i 5

Modyfikacja Specyfikacji

Status: Rozstrzygnięty

17.03.2009r.

Przetarg: ZAKUP I DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH , MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tabela

Umowa

Załączniki 4 i 5

Modyfikacja Specyfikacji

Status: Rozstrzygnięty

17.03.2009r.

Przetarg: Modernizacja i remont w budynku DPS w Nielestnie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1

Modyfikacja specyfikacji- roboty budowlane

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Specyfikacja techniczna - posadzki

Specyfikacja techniczna - roboty malarskie

Przedmiar robót - roboty malarskie i posadzkowe

Przedmiar robót - roboty malarskie i okladzinowe klatki schodowej

Status: Rozstrzygnięty

17.11.2008r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę oleju opałowego lekkiego

Protest - Paweł Grzywaczewski

Status: Rozstrzygnięty

07.11.2008r.