zaloguj się   |   
SmodCMS

Oferty terapeutyczne

Podstawową formę organizacji czasu wolnego i aktywizacji mieszkańców stanowią różne formy terapii. W zależności od oczekiwań, uzdolnień i sprawności, mieszkańcy mogą realizować się w następujących formach terapii mając do dyspozycji:

 • pracownia terapii zajęciowej -prowadzona przez instruktorów terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa jest zestawem czynności fizycznych i umysłowych inspirowanych i prowadzonych przez zespół specjalistów w celu utrzymania czy przywrócenia odpowiedniej sprawności psychofizycznej podopiecznych.

  Pracownia terapeutyczna
 • pracownia komputerowa - mieszkańcy zgłębiają tajniki obsługi komputera, Internetu, kontaktują się ze światem zewnętrznym, nawiązują przyjaźnie; wykorzystując specjalistyczne programy do komunikacji potrafimy komunikować się z mieszkańcami z porażeniem mózgowym, oraz głębiej upośledzonymi z którymi komunikacja werbalna nie jest możliwa.
  Pracownia terapeutyczna
 • zajęcia muzyczne - podczas tych zajęć mieszkańcy uczą się śpiewu, tańców, prowadzone są zajęcia z rytmiki, nauki gry na instrumentach. Naszą dumą i chlubą jest zespół muzyczny "SKAUCI", który cieszy się dużym uznaniem nie tylko w środowisku lokalnym, ale również na terenie całego kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Dania)
  Pracownia terapeutyczna
 • biblioterapia z bogatym księgozbiorem książek i czasopism
 • sekcja sportowa"ORZEŁ" Olimpiad Specjalnych - gdzie mieszkańcy podnoszą swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w treningach i zawodach sportowych
  Pracownia terapeutyczna
 • zajęcia kulinarne
 • pracownia majsterkowicza Pracownia terapeutyczna
 • sala gimnastyczna z siłownią
 • filmoterapia